ตราดโมเดล คือ อะไร

หลายท่านคงเคยได้ยินข่าวว่าชาวนากุ้งจังหวัดสามารถเลี้ยงกุ้งรอดจากโรค EMS ได้ ถึงขนาดที่ รมช. กระทรวงเกษตรฯ คุณศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ บินมาดูถึงฟาร์มกุ้งจังหวัดตราด ที่มา: นสพ.กุ้งไทย ฉบับ 148 หนังสืองานวันกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 17 จัดทำโดย นสพ.กุ้งไทย ข้อความจากคุณ สุทิน คุ้มชนม์ มีหลายๆ คนอยากทราบว่าตราดโมเดลคืออะไร ตราดโมเดลก็คือ แนวทางการเลี้ยงกุ้งที่ชมรมผู้เลี่ยงกุ้งตราดยั่งยืนได้ช่วยกันคิดและทดลองเลี้ยงแล้วไม่เป็น EMS โดยมีการทดลองกันหลายคนหลายบ่อและทุกคนก็สรุปความเห็นตรงกันคือแนวทางนี้ไม่เป็น EMS ผมจะบอกกับผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งว่าหัวใจในการเลี้ยงกุ้งตามแนวทางนี้ก็คือท่านจะต้องเลี้ยงน้ำให้มีวัฏจักรไนโตรเจนถ้าจะถามว่าวัฎจักรไนโตรเจนคืออะไร ก็ใ้ห้ไปเปิดดูในกูเกิลแล้วศึกษาให้เข้าใจการทำน้ำให้เกิดวัฎจักรไนโตรเจนทำยากพอควรท่านจะต้องทำให้น้ำมีค่าแอมโมเนีย (NH4) ไม่เกิน 2 ppm ที่ ph ไม่เกิน 8.00 เพราะถ้าเกินจะทำให้กุ้งตายได้ส่วนไนไตร (NH2) ควรมีไม่เกิน 2 ppmในที่ ph ต่ำกว่า 7.5 จะทำให้ไนไตรเป็นพิษส่วนไนเตรทจะมีค่าตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ถ้ามากน้ำจะเค็มน้อย น้ำจะใสนี้คือขั้นตอนของวัฏจักรไนโตรเจน ถ้าท่านทำได้น้ำจะไม่ด็อป กุ้งอยู่ได้แข็งแรง ต้า้นเชื้อโรคได้ดี ส่วนการเลี้ยงกุ้งเมื่อทำวัฎจักรไนโตรเจนแล้วยังมีปัจจัยตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเยอะ เช่น การรวมเลนให้เข้าไปอยู่กลางบ่อ การเติมแร่ธาต…